Regulamin

Regulamin sklepu:

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest :
  Gospodarstwo Ogrodnicze
  Teresy i Krzysztofa Kuźniewskich
  Gumowo 5A
  06-452 Ciechanów
  Tel. 602 511 816
 2. Gospodarstwo Ogrodnicze Teresy i Krzysztofa Kuźniewskich jest wpisane do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem identyfikacyjnym : 038603544
 3. Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług (Podstawa: Art.43 ust.1, pkt. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
 4. Zamówienia realizujemy od kwoty 50 zł plus koszty wysyłki.
 5. Rośliny wysyłamy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki po wpłacie należnej kwoty na nasze konto.
 6. Po weryfikacji i sprawdzeniu dostępności roślin, wysyłamy wieczorem tego samego dnia maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, podajemy dokładną kwotę do zapłaty oraz numer konta na jaki należy dokonać wpłaty.
 7. Na wpłatę za zamówione rośliny czekamy 7 dni od wysłania powiadomienia z numerem konta, brak wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
 8. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 9. Podany koszt wysyłki 19 zł dotyczy paczek wysyłanych na terenie Polski. W przypadku wysyłek poza granice kraju koszt ustalamy indywidualnie.
 10. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez sklep.
 12. Ceny podane w cenniku są wyłącznie orientacyjne i nie są wiążące dla obu stron. Cennik ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 13. Gospodarstwo Ogrodnicze T.K.Kuźniewscy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 14. W przypadku niskich temperatur oraz chwilowych braków towaru w sklepie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
 15. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek. Dokument ten jest pełnoprawnym dowodem zakupu roślin od rolnika ryczałtowego.
 16. Istnieje możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie gospodarstwa, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 17. Ceny towarów znajdujących się w ofercie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 18. Po dokonaniu weryfikacji złożonego zamówienia, zamawiający otrzymuje drogą mailową lub telefonicznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania wpłaty.
 19. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanej chwilowym brakiem towaru lub inną przyczyną, poinformujemy o tym zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie. Zamawiający ma prawo w takim wypadku zrezygnować z zamówienia lub zgodzić się na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 20. Sklep zastrzega sobie prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością oraz gdy dane w zamówieniu są niekompletne.
 21. Na życzenie zamawiającego, istnieje możliwość wysłania mailem aktualnego zdjęcia sprzedawanych roślin.
 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze w Gumowie. Każdy kupujący zamawiając w sklepie internetowym naszego Gospodarstwa oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.